Эркак шифокор даволаса жоизми

21:59 / 07.12.2022 | عشق الجنّة | 1097
Ассалому алайкум!
Менинг бошимда чап тарафида бироз йиринг тупланган экан. Томогимдан балгам хеч тухтамайди. Лор бурун ювдириш кераклигини айтди. Лекин эркак киши. Юзимка тегиши хам мумкин эмаску номахрам. Лекин балгам хеч тухтамайти. Намозда еки бошка ишларда узокрок вакт эгилиб турсам, огирликми кузларимга хам тасир килади. Намозда айникса бирданига адашиб унутиб куййапман.
Уй шаиоитида тузатса буладими?
Еки эркак киши даволаши мумкинми?
Шифокор:

– Ва алайкум ассалом! Излаш хизматдан фойдаланинг.